Aktuell Information

Mot bakgrund av läget med Coronaviruset beslöt styrelsen i föreningen Klassbåtar den 11 mars att på obestämnd tid uppskjuta årsmötet.

Årsmötet 2020 genomfördes på distans 2020-04-06--13. 23 medlemmar deltog

Det justerade protokollet visas på hemsidan under Föreningen.

På årsmötet antogs enhälligt vissa ändringar i föreningens Stadgar. Styrelsen hade gjort en översyn av tidsgränserna i stadgarna och föreslagit ändringar av dessa.

Stadgeförslaget

Styrelsens Verksamhetsberättelse

Ekonomisk översikt och budget för år 2020

Revisionsberättelse

Informationskort som utdelades på båtmässan i format A7