Årsmöte i föreningen Klassbåtar 2022

Kallelsen till Årsmöte

Vägbeskrivning

Tågtidtabell

Här kommer ytterligare information rörande årsmötet att läggas upp allteftersom det blir klart.