Välkommen till Klassbåtar!

Samarbetsprojekt för nuvarande och tidigare klassförbund i Svenska Seglarförbundet (SSF).

Bakgrund är den förestående upplösningen av Birdieklubben. Birdieklubben har ”immateriella tillgångar” som riskerar att försvinna när klubben upplöses, hemsidan stängs och domänen upphör. För nuvarande och kommande ägare av klassbåtar är det av värde att sådant material kan bevaras och finnas tillgängligt. Projektet går ut på att i samverkan med andra klassförbund skapa ett enhetligt gemensamt system för datalagring som gör det möjligt att för framtiden säkra de immateriella digitala tillgångar som finns i olika förbunds arkiv. En båtägare som söker information om sin klassbåt och fått tips om ”Klassbåtar” söker på sin dator, mobiltelefon eller surfplatta efter klassbatar.se, ser rutan med texten ”Välj båttyp” och letar. Finns båten tryck OK och bli skickad direkt till båttypens mapp på klassbatar.se eller till förbundets hemsida.

Föreningen Klassbåtar
Organisationsnummer 802516-6649, Bankgiro 5298-8789
Medlemsavgifter: Personlig medlem 20 kr/år, Klassorganisation 500 kr/år
Protokoll konstuerande mötet 2018-03-20
Stadgar antagna 2018-03-20

Intresseanmälan personlig medlem

Intresseanmälan för klassorganisation

Läs Projektbeskrivning

Bakgrund till projektet