× Home Viggenklubben upplöst

Viggenklubbens Arkiv

Riggträff2019

Viggenklubben upplöst

☰ open

Vid Viggenklubbens senaste (sista) årsmöte 2021-11-06 beslutades enhälligt om klubbens upplösande. Årsmötesprotokoll m. m. finns återgivet i ViggenBladet 4/2021. Vid årsmötet tillsattes ett Verkställande Utskott, VU, med uppgift att ta hand om det praktiska efterarbetet. VU:s rapport kommer att återges på samma sätt som Viggenbladet ovan.

Successivt förs all tillgänglig information rörande Viggen över till Föreningen Klassbåtar, www.klassbatar.se och blir tillgängligt här i Viggenklubbens arkiv.

Hur hittade du hit? Kanske du sökte Viggenklubben.com och skickades direkt hit. Det kommer inte att fungera när Viggenklubbens hemsida definitivt upphör på Lopia Webbhotell. Använd följande länk för att komma direkt hit https://klassbatar.se/vigg om du inte vill gå den längre vägen över klassbatar.se, välja båttyp, Albinviggen, etc.